ESENTEPE KOLEJI / Anadolu Lisesi / Okul Aile Birliği

OKUL AİLE BİRLİĞİ

       Özel Konya Esentepe Anadolu Lisesi, Okul Aile Birliği 09/02/2012 Resmi Gazetede yayınlanan 28199 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir.

       Özel Konya Esentepe Anadolu Lisesi, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu görüş ve önerileriyle Okulumuzun eğitim politikasının oluşmasına ve kurumsallaşmasına katkı getirmeyi amaçlayan bir birliktir.

       Okul Aile Birliği çalışmalarını okul yönetimi, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler ile olumlu ve yapıcı bir dayanışma içinde gerçekleştirmektedir. Okul velileri ile okul yönetimi arasında sürekli açık bir iletişim kanalı vazifesi görerek okulumuzun eğitim ve gelişim politikalarını uygulamada destektir. Eğitim yılı içerisinde yapılan tüm sosyal - kültürel etkinliklerde okul ile aileyi bir araya getirme doğrultusunda çalışır.

OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ

       Okulumuzda,
       Yönetim kurulu: Anne veya baba olan veliler arasından seçilen 5(beş) üyeden oluşur.
       Denetleme kurulu: Genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Okul Aile Birliği yönetim kurulu belli aralıklarla toplanır.

OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYET VE GÖREVLERİ

       Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapar.

       Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olur, eğitimde fırsat eşitliğine imkân verir ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapar.

       Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

       Velilerden okula yönelen dilek, eleştiri, öneri, görüş ve övgüleri tartışır.

       Okulumuz eğitim ve öğretim etkinliklerinin öğrenci ve velileri tatmin edecek, üstün ve örnek bir düzeye götürülmesi için çalışır.

Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.

2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

© 2017 Esentepe Koleji

ESENTEPE KOLEJi

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA

info@esentepe.k12.tr

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.